เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

มอบกระสอบทรายช่วยเหลือบ้านดินสไลด์ หมู่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานและวางพานพุ่มงาน "วันสมเด็จย่า" ประจำปี 2561

กิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหาร เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ปี พ.ศ. 2562

นายกสุพิศ เถียรทิมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ แม่เอ้ย ธิดี ผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ)

พิธี ลงนาม ส่ง-รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่(หนองหาร)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย วิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 16 กันยายน 2561

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการกลุ่มคนพิการ

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดวิเวกวนาราม หมู่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ)

พิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำชลประทานบ้านเกษตรใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชี่ยงใหม่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร พัฒนาแหล่งน้ำ ณ ลำน้ำห้วยโจ้ หมู่๘ ตำบลหนองหาร