เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหารตั้งจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย

ร่วมงานประเพณี ของดีอำเภอสันทราย พ.ศ.2561

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทงเทศบาลตำบลหนองหาร ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

มอบกระสอบทรายช่วยเหลือบ้านดินสไลด์ หมู่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานและวางพานพุ่มงาน "วันสมเด็จย่า" ประจำปี 2561

กิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหาร เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ปี พ.ศ. 2562

นายกสุพิศ เถียรทิมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ แม่เอ้ย ธิดี ผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ)

พิธี ลงนาม ส่ง-รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่(หนองหาร)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย วิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 16 กันยายน 2561

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการกลุ่มคนพิการ

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดวิเวกวนาราม หมู่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่