เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จั้งหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ประจำปี 2560

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา)ประจำปีงบประมาณ) พ.ศ.2560

วันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560

ร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสันทราย 18 เมษายน 2560

โครงการส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว

กีฬาสีหนูน้อยปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ "กิจกรรมจัดพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบ่าทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช" 9 มกราคม 2560

สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม 2559

กิจกรรมตักบาตรพระ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เพื่อบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน)

ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี

จุดเทียนและถางประทีปถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ 30 วันแห่งการสวรรคต

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรม

โครงการอบรมให้ความรู้และปฎิบัติ การป้องกันอัคคีภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

23 ตุลาคม 2559 ลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ