เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

23 ตุลาคม 2559 ลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ร่วมวางพานพุ่ม 12 ส.ค.2559 ที่อำเภอสันทราย

ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันและจริยธรรมข้าราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการถวายเทียนพรรษาหนูน้อยปฐมวัย

โครงการพบพระชำระใจหนูน้อยปฐมวัย ศพด.เทศบาลตำบลหนองหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ สำหรับสตรีแม่บ้าน

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และไวรัสซิการ์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมงานบวงสรวงเจ้าแม่ทิพวันฯ และสรงน้ำพระธาตุ

เข้าค่ายเยาวชน

กิจกรรมแห่โคมหูกระต่าย

โครงการปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

รดน้ำดำหัวนายอำเภอสันทราย

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2559