เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

พิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำชลประทานบ้านเกษตรใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชี่ยงใหม่

 นำโดย นายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร
ขอขอบคุณท่านสจ.สุพล ณ วิชัยที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำชลประธาน แม่แฝก-แม่งัดสมบรูณ์ชล บ้านเกษตรใหม่ หมู่๑๐ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
วันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑