เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ)ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร(เขตทม.แม่โจ้)เชื่อมบ้านวิเวก ม.8(หลัง ม.แม่โจ้)ต.หนองหาร (เขต ทต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการในพื้นที่ และรับทราบอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน