เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกสุพิศ เถียรทิมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ แม่เอ้ย ธิดี ผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับแจ้งจากนางวันทนา มงคล ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร กรณีแม่เอ้ย ธิดี อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ 10 ต.หนองหาร เป็นผู้สูงอายุที่ยากจน อาศัยอยู่ในบ้านเก่าชำรุดทรุดโทรม และช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่เอ้ยฯ ได้ประสบอุบัติเหตุรถล้ม ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่มีอาการที่เกิดจากโรคประจำตัวทำให้ขาทั้งสองข้างบวมไม่สามารถเดินได้ ทำให้การดำรงชีวิตในช่วงนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีเพื่อนบ้านข้างเคียงให้ความช่วยเหลือ นั้น
เทศบาลตำบลหนองหารได้รับทราบเหตุการณ์นี้ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งเทศบาลฯ นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารพร้อมคณะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นงานสาธารณสุขฯ ได้สอบถามและประเมินอาการ พบว่าแม่เอ้ยมีอาการขาบวม 2 ข้างจากโรคประจำตัวมาประมาณ 1 สัปดาห์ ญาติได้พาไปรักษาและรับยาที่ รพ.สันทราย แพทย์นัดตรวจอีกครั้งในวันที่ 8 ตุลาคม 61 สาเหตุลุกเดินไม่ได้เนื่องจากขาบวม ปัจจุบันเริ่มมีแผลกดทับบริเวณสะโพกด้านซ้าย จึงได้ให้คำแนะนำแม่เอ้ยและญาติในการดูแลความสะอาด และการเคลื่อนไหวพลิกตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับ อีกทั้งยังได้รับบริจาคที่นอนลมจากครอบครัวคุณประไพศรี เสาร์คำ หมู่ที่ 8 และได้ประสานงานไปยังศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหารเพื่อรับทราบเคสและส่งเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ได้ประเมินอาการแล้วเห็นว่าควรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไป ส่วนงานพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสงเคราะห์ในระยะยาว ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 
เทศบาลตำบลหนองหาร โดยนายกสุพิศ เถียรทิม ขอขอบคุณ กำนันเจริญ คำปินใจ นางวันทนา มงคล ประธานสภาฯ และศูนย์สุขภาพชุมชนฯ เป็นอย่างสูงที่ให้ความเอาใจใส่ดูแลประชาชนในพื้นที่ในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และทำให้เทศบาลฯ ได้รับทราบเหตุการณ์และได้ร่วมเข้าให้ความช่วยเหลือบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไป