เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหาร เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ปี พ.ศ. 2562

นายกสุพิศ เถียรทิม ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองหาร เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2562 เรื่อง บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความปลอดภัย การประหยัดและการรักษา การใช้วัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลให้คุ้มค่า การทำงานร่วมกัน ให้มีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน “ เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน “ เพื่อทุกคนทำงานให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธผล “