เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา และคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นั้น
บัดนี้ การสรรหาาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

 

เอกสารแนบ :