เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศการใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ตามที่ ได้รับแจ้งจากอำเภอสันทราย ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่มีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และมีแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการป้องกันฯ และปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 นั้น

          เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงและทบทวน พร้อมจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว  

เอกสารแนบ :