เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

     ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2559 จำนวน 4 สมัย และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ :