เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559

     ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

เอกสารแนบ :