เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559

      เทศบาลตำบลหนองหาร ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ยี่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

2. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

เอกสารแนบ :