เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 และนายอำเภอสันทรายปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสืออำเภอสันทราย ที่ ชม 0023.23/3546 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นที่เรียบร้อย แล้วนั้น

เอกสารแนบ :