เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลในการปฏบัติราชการในทุกเรื่องให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงประกาศการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 ผู้สนใจสามารถสืบค้น และตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ :