เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยได้กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 นั้น

เอกสารแนบ :