เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 คือผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน OTOP ปี 2557 - 2558 และได้กำหนดการลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560 จำนวน 4 ไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2559)  ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 20 มีนาคม 2560 ) ไตรมาสที่ 3 ( 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2560) และ ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560)  โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ที่สนใจสามารถรับเอกสารการลงทะเบียนฯ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :