เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอสันทราย

ด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัย จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น "ราอี" (RAI) ขึ้นในพื้นที่ของหมู่ที่ 6,11 ตำบลป่าไผ่ หมู่ที่ 8,10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่่ 15 กันยายน 2559 เวลา 21.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น.

เอกสารแนบ :