เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ได้มีมติกำหนดให้สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีกำหนด 30 วันนั้น

เอกสารแนบ :