เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอี่ยดดังนี้

เอกสารแนบ :