เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง เรียกประชุุุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ได้มีมติกำหนดให้สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 มีกำหนด 30 วันนั้น

เอกสารแนบ :