เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1 ) ประจำปี พ.ศ.2560

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี 2560 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 มีกำหนด 30 วันนั้น ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลหนองการ ได้กำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1 )ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

เอกสารแนบ :