เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองหาร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และ 20 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง((ฉบับที่ 5)พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศรับสมัคสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

เอกสารแนบ :