เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป็อกใน) หมู่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา(ป็อกใน) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,459,000 บาท(-หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่่นเก้าพันบาทถ้วน-)ราคากลาง 1,493,000 บาท(-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ทั้งนี้ การยื่นเสนอราคาจะพิจารณา ราคาจากเงินงบประมาณ

เอกสารแนบ :