เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขัวญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้คำขวัญมีการนำไปใช้ในการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ยึดถือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นำคำขัวญหรือรูปแบบของข้อความไปใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผ่านช่องทางหรือวิธีการต่างๆ

เอกสารแนบ :