เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ห้ามมิให้เล่นการพนัน หรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.4/ว 1654 ลงวันที่ 27 มีนาคม 250 เรื่องการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่นการพนัน หรือเสพสุราในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ

เอกสารแนบ :