เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้มีมติกำหนดให้สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 มีกำหนด 30 วันนั้น

เอกสารแนบ :