เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง (ครั้งที่2) บ้านดอยน้อยพัฒนา(ป๊อกใน) หมุ่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา(ป๊อกใน) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,459,000.-บาท(-หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดวงนและงวดเงินการก่อสร้าง จำนวน 3 งวด(รายละเอียดแนบท้าย) ทั้ง การยื่นเสนอราคาจะพิจารณาราคาจากเงินงบประมาณ

 

เอกสารแนบ :