เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงตำแหน่งตามภารกิจในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2558 - 2560)

 ตามที่เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลีัง 3 ปี (2558-2560)ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้นน

เอกสารแนบ :