เทศบาลตำบลหนองหาร

053-877-060 แฟกซ์ 053-877-062 (ติดต่อเทศบาลหนองหาร)

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและ พนักงานตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)จำนวน 1 อัตรา จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และ 20 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

เอกสารแนบ :