เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งแสงทอง(ต้นซอย) หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห

ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งแสงทอง(ต้นซอย) หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหารกำหนด เลขที่ ถ 01/2554 งบประมาณ 168,000 บาท ราคากลาง 159,200 บาท

เอกสารแนบ :