เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ การเปิด-ปิด ภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ได้กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 เป็นไปตามมติเห็นชอบการไม่ปิดภาคเรียน ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร เมือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ :