เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองหาร

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :