เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ในการประขุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563)ของเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เอกสารแนบ :