เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชม 2082 เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายธุดงคสถานล้านนา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชม.2082 เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายธุดงคสถานล้านนา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,289,400.00 บาท(สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบ :