เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์เจ้าทิพวัน   กฤดากร ณ อยุธยา  วัดหนองหาร(ทิพวัน)
เจ้าทิพวัน   กฤดากร ณ อยุธยาได้บริจาคที่ดิน 9 ไร่เพื่อสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ.2482 และได้เป็นประธานสร้างพระวิหาร ในปี พ.ศ.2490 สำเร็จเมื่อปี พ.ศ.2494 ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการก่อสร้าง 81,500 บาท ชาวบ้านจึงได้ขนานนามวัดนี้ว่า "วัดทิพวนาราม" ในปี พ.ศ.2483 เจ้าทิพวันได้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลหนองหาร ซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
หม่อมทิพวัน เคยได้รับตำแหน่งนายกสมาคมสตรีล้านนา เมื่อปี พ.ศ.2496 และเป็นกรรมการสมาคมผู้บ่มเพาะปลูกยาสูบแห่ง

อนุสาวรีย์เจ้าทิพวัน   กฤดากร ณ อยุธยา  วัดหนองหาร(ทิพวัน) เจ้าทิพวัน   กฤดากร ณ อยุธยาได้บริจาคที่ด